ma. jul 22nd, 2024

*** MONO = ONGESTOORD ONDERWEG ***

De afgelopen weken stond bij ons onder andere in het teken van ‘Rij MONO’. Dit hield in dat wij ons bezighielden met handhaving op het vasthouden van een mobiele telefoon als bestuurder van een voertuig. Dit gold en geldt ook voor fietsers. Dit onderwerp zal ook de komende weken onze aandacht hebben en houden.

Wij hebben helaas moeten constateren dat dit feit nog altijd vaak begaan wordt. Wel zien wij gelukkig een dalende lijn ten opzichte van de afgelopen maanden. Door de controles hopen wij deze dalende lijn voort te kunnen zetten en de bestuurders bewust te maken van de gevaren die het met zich meebrengt.

LET OP: De bekeuring voor het VASTHOUDEN van de telefoon in de auto kost €380 en op de fiets €150. Dit betekent dat je de telefoon dus niet eens hoeft te gebruiken. Alleen vasthouden al, is niet toegestaan.

#rijmono #mono #politie #Zoetermeer #veiligverkeer