zo. jul 21st, 2024

DE KLIMAATVERANDERING KUNNEN WE NIET DOORSCHUIVEN

DuurSamen Zoetermeer organiseert samen met Het Debatbureau en het Alfrink College op woensdagavond 8 november een verkiezingsdebat. Tien politieke partijen zijn uitgenodigd om hun ideeën voor de Tweede Kamerverkiezingen met elkaar te bespreken.

Op woensdagavond 8 november vanaf 19:30 uur gaan politieke partijen met elkaar in gesprek in het Alfrink College. DuurSamen heeft daarom BBB, CDA, CU, D66, GL/PvdA, NSC, PVV, PvdD, SP en VVD uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Vier kandidaten wonen in Zoetermeer: Berend Aptroot (VVD), Jeremy Mooiman (PVV), Frank Schoonbeek (D66) en Rob Wessels (NSC). Bij het verkiezingsdebat stellen de deelnemers zich voor, gaan in debat over drie stellingen en beantwoorden vragen van bezoekers. De stellingen hebben betrekking op de thema’s: klimaatverandering, democratie en bestaanszekerheid.

Klimaatverandering

Het KNMI heeft op 9 oktober vier klimaatscenario’s gepresenteerd voor het weer in Nederland als gevolg van de CO2-uitstoot. Die scenario’s laten zien hoe we ons leven moeten aanpassen, omdat de zomers droger en winters natter worden als de CO2-uitstoot in dezelfde mate blijft stijgen. In 2100 zullen er dan naar verwachting 30 tropische dagen voorkomen. Nu zijn dat er zes. De zeespiegel zal stijgen met een halve tot 1 meter, maar 2,5 meter is ook mogelijk. Wanneer we de CO2-uitstoot snel verminderen, nemen de weersextremen ‘slechts’ minder snel toe.

Democratische invloed
De huidige jeugd zal niet alleen met die weersveranderingen te maken krijgen, maar ook met de kosten. De aanpassingen zullen complexer worden en het herstellen van de rampen als gevolg van de weersextremenomvangrijker. Kortom, indien de CO2-uitstoot niet snel wordt verminderd, zullen de gevolgen worden van de huidige jeugd. Zij hebben geen of nauwelijks kans om invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming. Het zou goed zijn als jongeren instemmingsrecht krijgen bij beslissingen over het klimaatbeleid.

Bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid van kwetsbaren in de samenleving is een belangrijk thema bij de komende verkiezingen.Daarbij wordt vooral gelet op hun financiële situatie en hun basisvoorzieningen. Maar minder op hun sociale, culturele of persoonlijke situatie. Die positie komt verder onder druk indien vermindering van de CO2-uitstoot daadwerkelijk wordt aangepakt. Tenzij zij actief worden betrokken bij het bevorderen van de circulaire economie, bij hergebruik van producten. Een dergelijk beleid heeft oog voor de bestaanszekerheid van deze Nederlanders en de gemeenschapszin in de samenleving.

Programma
19:30
Opening bijeenkomst
19:40
Voorstellen van partij-kandidaten
20:00
Eerste stelling: Politici moeten pijnlijke maatregelen nemen om zo snel mogelijk op nul CO2-uitstoot te komen.
20:25
Vragen uit de zaal over standpunten 1e stelling
20:30
Tweede stelling: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dienen met voorrang te worden ondersteund bij de transitie naar een circulaire economie.
20:55
Vragen uit de zaal over standpunten 2e stelling.
21:00
Derde stelling: Beslissingen over klimaatbeleid moeten instemming krijgen van jongeren.
21:25
Vragen uit de zaal over standpunten 3e stelling
21:30
Vrije vragen uit de zaal
22:00
Sluiting bijeenkomst

Andere opzet
Dit gesprek is anders dan normaal omdat:
1. het debat samen met het Alfrink College wordt georganiseerd. Het gaat over de toekomst deze scholieren;
2. experts zoals De Binnenbaan en Amnesty International zijn uitgenodigd om de regionale situatie uit te leggen; en
3. tafels aanwezig waar je informatie kunt krijgen van de politieke partijen en de experts.

Het bijwonen van het gesprek is gratis, maar aanmelding via www.duursamenzoetermeer.nl is wel nodig. Daarop vindt u ook meer informatie.

https://www.duursamenzoetermeer.nl/?fbclid=IwAR1fQxa4L65ZZN7Nxtj1Oqw74t0d_iL9dfqfeT3dpA7YBFV1-6i7TKKw_fE