do. jul 25th, 2024

π–πžπ«π€π³πšπšπ¦π‘πžππžπ§ 𝐟𝐒𝐞𝐭𝐬𝐩𝐚𝐝𝐞𝐧
Tussen woensdag 15 november en dinsdag 28 november vindt er onderhoud plaats aan de fietspaden Bleiswijksepad en Siemenspad. De fietspaden krijgen een nieuwe asfaltdeklaag. Het deel van het Bleiswijksepad vanaf de Rokkeveenseweg tot Siemenspad en het Siemenspad en zijn daarom afgesloten. Er worden verkeersborden geplaatst om gebruikers van het pad te informeren en om te leiden.